Bài 149 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 149 trang 24 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 5.6.7 + 8.9...

Quảng cáo

Đề bài

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số.

\(a)\) \(5.6.7 + 8.9   \)

\(b)\) \(5.7.9.11 - 2.3.7\) 

\(c)\) \(5.7.11 + 13.17.19 \)            

\(d)\) \(4253 + 1422\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\), chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn \(1\) có nhiều hơn hai ước.


Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(5.6.7 \;⋮\; 2\) và \(8.9 \;⋮ \;2\)  nên \((5.6.7 + 8.9 ) \;⋮\;  2\)          

Mà \(( 5.6.7 + 8.9 ) > 2\)                           

Vậy \(5.6.7 + 8.9\) là hợp số                   

\(b)\) Ta có  \(5.7.9.11 \;⋮\; 7\) và \(2.3.7 \;⋮\; 7\) nên \((5.7.9.11 - 2.3.7 )\; ⋮ \;7\)

Vì \(5.9.11 >2.3  \Rightarrow \) \(5.9.11 – 2.3 > 1\) nên \((5.7.9.11 - 2.3.7) > 7\)

Vậy \(5.7.9.11 – 2.3.7\) là hợp số

\(c)\) Ta có : \(5.7.11\) và \(13.17.19\) là tích của các số lẻ nên \(5.7.11\) và \(13.17.19\) là các số lẻ 

Hay \((5.7.11 + 13.17.19 )\) là một số chẵn .

Suy ra \((5.7.11 + 13.17.19 )\; ⋮\; 2\) và \((5.7.11 + 13.17.19 ) > 2 \)        

Vậy \(5.7.11+13.17.19\) là hợp số

d) Ta có \(4253 + 1422 = 5675 \;⋮\; 5\)

Mà \(5675 > 5\)

Vậy \(4253 + 1422 \) là hợp số.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close