Bài 150 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 150 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 5* là một hợp số.

Quảng cáo

Đề bài

Thay chữ số vào dấu * để \(\overline {5*} \) là một hợp số. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Căn cứ vào định nghĩa hợp số: Hợp số là số tự nhiên lớn hơn \(1\) có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

+) \(\overline {5*}\,\,  ⋮ \,\,2\) thì \(\overline {5*} \) là hợp số. Khi đó, ta có thể thay dấu \((*)\) bởi các chữ số \(0; 2; 4; 6; 8\) thì được các số chia hết cho \(2.\)

+) \(\overline {5*} \,\, ⋮ \,\,3\) thì \(\overline {5*} \) là hợp số. Khi đó, ta có thể thay dấu \((*)\) bởi các chữ số \(1; 4; 7\) thì được các số chia hết cho \(3.\)

+) \(\overline {5*} \,\, ⋮ \,\,5\) thì \(\overline {5*} \) là hợp số. Khi đó, ta có thể thay dấu \((*)\) bởi các chữ số \(0; 5\) thì được các số chia hết cho \(5.\)

Vậy thay dấu \((*)\) bởi các chữ số \(0; 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8\) thì \(\overline {5*} \) đều là hợp số.

Loigiaihay.com

 • Bài 151 trang 24 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 151 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.

 • Bài 152 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 152 trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

 • Bài 153 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 153 trang 25 sách bài tập toán 6. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p...

 • Bài 154 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 154 trang 25 sách bài tập toán 6. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

 • Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close