Bài 151 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 151 trang 24 sách bài tập toán 6. Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.

Quảng cáo

Đề bài

Thay chữ số vào dấu * để \(\overline {7*} \) là số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Có thể dùng bảng số nguyên tố ở cuối SGK để xác định một số (nhỏ hơn \(1000\)) là số nguyên tố hay không.

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng nguyên tố trang \(128\) SGK ta có thể biết được các số nguyên tố có chữ số hàng chục là \(7\) gồm \(71; 73; 79\)

Như vậy, có thể thay dấu \((*)\) bằng các số \(1; 3; 9.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 152 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 152 trang 25 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.

 • Bài 153 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 153 trang 25 sách bài tập toán 6. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p...

 • Bài 154 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 154 trang 25 sách bài tập toán 6. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai nguyên tố hơn kém nhau hai đơn vị. Tìm hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50.

 • Bài 155 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 155 trang 25 sách bài tập toán 6. a) Nhà toán học Đức Gôn –bach viết thư cho nhà toán học Thụy Sỹ Ơ – le năm 1742 nói rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. Hãy viết các số 6,7,8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố...

 • Bài 156 trang 25 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 156 trang 25 sách bài tập toán 6. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà bình phương không vượt quá a thì a là số nguyên tố. Dùng nhận xét trên cho biết số nào trong các số a ở bài 153 là số nguyên tố?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close