Bài 148 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 148 trang 24 sách bài tập toán 6. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 1431; 635; 119; 73.

Quảng cáo

Đề bài

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số \(?\)

\(1431; 635; 119; 73\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\), chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn \(1\) có nhiều hơn hai ước.

+) Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho \(3\), \(5\).

+) Có thể dùng bảng số nguyên tố ở cuối SGK để xác định một số (nhỏ hơn \(1000\)) là số nguyên tố hay không

Lời giải chi tiết

Số \(1431\) có tổng các chữ số là \(1+4+3+1=9\,\vdots \,3\) nên số \(1431\) chia hết cho \(3.\) Do đó số \(1431\)  là hợp số.

Số \(635\) có chữ số tận cùng là \(5\) nên nó chia hết cho \(5.\) Do đó số \(635\) là hợp số.

Số \(119\) chia hết cho \(7\) nên là hợp số.

Số \(73\) chỉ có hai ước là \(1\) và \(73\) nên là số nguyên tố.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close