Bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống.

Quảng cáo

Đề bài

Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống:

a) \(45 = ax\) \((x ∈ N) ;\)

    \(45 = by (y ∈ N) ;\)

    \(45\) là \(...\) của \(a\) và \(b.\)

b) \(45 = ax (x ∈ N) ;\)

    \(45 = by (y ∈ N) ;\)

    ƯCLN \((x, y) = 1 ;\)

    \(45\) là \(...\) của \(a\) và \(b.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bội chung của hai số là số chia hết cho cả hai số đó.

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số bé nhất khác \(0\) trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Lời giải chi tiết

a) Bội chung ;

b) BCNN.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close