Bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 18.2 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số \(3, 4, 5, 6.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(3 = 3; 4 = 2^2;\)\( 5 = 5\) và \(6 = 2.3\) 

Nên BCNN \((3, 4, 5, 6) = 60.\)

Do đó \(BC(3, 4, 5, 6)\)\(=\{ 60;\) \(120;\) \(180;\) \(240;\) \(300;\) \(360;\) \(420;\) \(480;\) \(540;\) \(600;\) \(660;\) \(720;\) \(780;\) \(840;\) \(900;\) \(960;\) \(1020; ...\}\)

Số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho \(3, 4, 5, 6\) là \(960.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close