Bài 188 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 188 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm BCNN của: a) 40 và 52; b) 42, 70 và 180; c) 9, 10 và 11

Quảng cáo

Đề bài

Tìm BCNN của:

\(a)\, 40\) và \(52\)

\(b)\, 42, 70\) và \(180\)

\(c)\, 9, 10\) và \(11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ cao nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(40 = {2^3}.5\)            \(52 = {2^2}.13\)

BCNN \((40,52) =\) \({2^3}.5.13 = 520\)

b) \(42 = 2.3.7;\)

\(70 = 2.5.7 \)

\(180 = {2^2}{.3^2}.5\)

BCNN\({\rm{ }}\left( {42;70;180} \right) = {2^2}{.3^2}.5.7 = 1260\)

c) Vì \(9, 10\) và \(11\) là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên:

BCNN\((9; 10; 11)\) \(= 9.10.11 = 990.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 189 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 189 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

 • Bài 190 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 190 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.

 • Bài 191 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 191 trang 30 sách bài tập toán 6. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

 • Bài 192 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 192 trang 30 sách bài tập toán 6. Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày...

 • Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Quảng cáo
close