Bài 66 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị : \(213-98\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của số trừ, số bị trừ.

- Từ đó, xét xem thêm bớt số tự nhiên nào cho hợp lí để có thể tính toán nhanh.

Lời giải chi tiết

Cùng thêm vào số bị trừ và số trừ \(2\) đơn vị, ta được: 

\(213 – 98 = ( 213 + 2 ) – ( 98 + 2 )\)\( = 215 – 100 = 115\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài