Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

Quảng cáo

Đề bài

Một tàu hỏa cần chở \(892\) khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có \(10\) khoang tàu, mỗi khoang có \(4\) chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan \(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phép chia có dư : \(a=b.q+r (0\le r<b)\)

Tính số người trong 1 toa 

Tính số toa để chở hết số khách.

Lời giải chi tiết

Số người ngồi trong một toa: \(4.10 = 40\) (người)

Ta có \(892 : 40 = 22\) (dư \(12\))

Vậy cần ít nhất \(23\) toa tàu để chở hết số khách.

(Vì nếu dùng \(22\) toa thì vẫn còn \(12\) khách không có chỗ ngồi nên phải dùng ít nhất \(23\) toa mới đủ để chở tất cả \(892\) khách)

Loigiaihay.com

 • Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

 • Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

 • Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

 • Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

 • Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Quảng cáo
close