Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

Quảng cáo

Đề bài

Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số \(5, 3, 1, 0\) (mỗi chữ số viết một lần) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Từ các chữ số \(5, 3, 1, 0\) ta lập được số tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số.

+) Từ các chữ số \(5, 3, 1, 0\) ta lập được số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số.

+) Tính hiệu của hai số vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết

Số tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số \(5,3,1,0\) (mỗi chữ số viết một lần) là \(5310.\)

Số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số \(5, 3, 1, 0\) (mỗi chữ số viết một lần) là \(1035\)

Ta có hiệu hai số trên là : \(5310 – 1035 = 4275\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close