Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Quảng cáo

Đề bài

Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng \(1062.\) Số trừ lớn hơn hiệu là \(279.\) Tìm số bị trừ và số trừ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Từ các dữ kiện bài cho ta lập được các phép tính thể hiện mối quan hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu.

+) Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu: Số lớn\( =(\)tổng + hiệu\():\)\(2\) 

Lời giải chi tiết

Ta có:   Số bị trừ  \(+\)  số trừ \(+\) hiệu \(= 1062\)

Mà        Số trừ  \(+\)  hiệu   \(=\) số bị trừ

Nên: Số bị trừ  \(+\)Số bị trừ  \(=1062\)

hay \(2.\)Số bị trừ  \(=1062\)

Suy ra số bị trừ là: \(1062 : 2 = 531\)

Lại có   Số trừ \(-\) hiệu \(=  279\)

Mà        Số trừ  \(+\) hiệu \(= 531\)

Suy ra số trừ là: \(( 531 + 279 ) : 2 =  405\)

Vậy số bị trừ là  \(531\) , số trừ là \(405.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close