Bài 78 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 15 sách bài tập toán 6. Tìm thương:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm thương: 

\(a)\) \(\overline {aaa} :a\)

\(b)\) \(\overline {abab} :\overline {ab} \)   

\(c)\) \(\overline {abcabc} :\overline {abc} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu diễn trong hệ thập phân. Chẳng hạn: \(\overline {abc}=a.100+b.10+c\) 

Và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng \(a.(b+c)=a.b+a.c\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(\overline {aaa} :a =(a.100+a.10+a):a\)\(=(100+10+1).a:a=111.1= 111\)

\(b)\) \(\overline {abab} :\overline {ab} =(\overline {ab}.100+\overline {ab}):\overline {ab}\)\(=(100+1).\overline {ab}:\overline {ab} \)\(= 101.1=101\) 

\(c)\) \(\overline {abcabc} :\overline {abc}  \)\(=(\overline {abc}.1000+\overline {abc}):\overline {abc}\)\(=(1000+1).\overline {abc}:\overline {abc}\)\(=1001.1= 1001\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài