Bài 80 trang 15 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 15 sách bài tập toán 6. Bán kính Trái Đất là 6380km. a) Xác định bán kính mặt Trăng...

Quảng cáo

Đề bài

Bán kính Trái Đất là \(6370 km.\) 

\(a)\) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số \(1200km,\) \(1740km,\) \(2100km\) và bán kính Trái Đất gấp khoảng bốn lần bán kính Mặt Trăng. 

\(b)\) Xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số \(191000km,\) \(520000km,\) \(384000km\) và khoảng cách đó gấp độ \(30\) lần đường kính Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định bán kính bằng cách lấy số gần nhất với kết quả phép tính thỏa mãn điều kiện đề bài.

Lưu ý: Đường kính gấp 2 lần bán kính.  

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(6370 : 4 = 1592\) (dư 2)

Trong các số \(1200,\)\( 1740,\)\( 2100\) thì số \(1740\) là gần với số \(1592\) nhất . Vậy bán kính Mặt Trăng là \(1740km.\)  

\(b)\) Đường kính Trái Đất là \(6370. 2 = 12740\) km

Ta có: \(12740 . 30 = 382200\)

Trong các số \(191000,\) \(520000,\) \(384000\) thì số \(384000\) là gần với số \(382200\) nhất. Vậy khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là \(384000km.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài