Bài 76 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) (1200+60):12;...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh: 

\(a)\) \((1200 + 60 ) : 12\)

\(b)\) \((2100 – 42) : 21\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng một số tính chất:  

+) Chia một tổng cho một số (trường hợp chia hết): \((a+b):c=a:c+b:c\)

+) Chia một hiệu cho một số (trường hợp chia hết): \((a-b):c=a:c-b:c\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \((1200 + 60 ) : 12 \)\(= 1200 : 12 + 60 : 12 \)\(= 100 + 5 = 105\)

\(b)\) \((2100 – 42) : 21\)\( = 2100 : 21 - 42 : 21 \)\(= 100 -  2  = 98\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài