Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

Quảng cáo

Đề bài

Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng:

\(a)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến nơi trước Nam \(3\) giờ.

\(b)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến sau Nam \(1\) giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: Bạn nào khởi hành trước mà đến nơi cùng lúc hoặc đến sau thì thời gian đi sẽ nhiều hơn. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến trước Nam \(3\) giờ nên Việt đi nhanh hơn Nam hay Nam đi lâu hơn Việt: \(3 – 2 = 1\) (giờ)  

\(b)\) Việt khởi hành trước và lại đến sau nên Việt đi lâu hơn Nam: \(2 + 1 = 3\) (giờ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài