Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

Quảng cáo

Đề bài

Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng:

\(a)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến nơi trước Nam \(3\) giờ.

\(b)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến sau Nam \(1\) giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: Bạn nào khởi hành trước mà đến nơi cùng lúc hoặc đến sau thì thời gian đi sẽ nhiều hơn. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Việt khởi hành trước Nam \(2\) giờ và đến trước Nam \(3\) giờ nên Việt đi nhanh hơn Nam hay Nam đi lâu hơn Việt: \(3 – 2 = 1\) (giờ)  

\(b)\) Việt khởi hành trước và lại đến sau nên Việt đi lâu hơn Nam: \(2 + 1 = 3\) (giờ)

Loigiaihay.com

 • Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

 • Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

 • Bài 74 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 74 trang 14 sách bài tập toán 6. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

 • Bài 75 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 75 trang 14 sách bài tập toán 6. Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9...

 • Bài 76 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 76 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính nhanh:a) (1200+60):12;...

Quảng cáo
close