Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Mai dùng \(25000\) đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại \(I\) giá \(2000\) đồng một chiếc, loại \(II\) giá \(1500\) đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

\(a)\) Mai chỉ mua bút loại \(I\) 

\(b)\) Mai chi mua bút loại \(II\)

\(c)\) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa của phép chia có dư và công thức:

\(a=b.q+r (0\le r<b)\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(25000 : 2000 = 12\) (dư \(1000\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(12\) cây bút loại \(I.\)

\(b)\) Ta có \(25000 : 1500 = 16\) (dư \(1000\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(16\) cây bút loại \(II\) 

\(c)\) Số tiền để mua \(1\) bút loại \(I\) và \(1\) bút loại \(II\) là: 

\(2000+1500=3500\) (đồng)

Ta có \(25000 : 3500 = 7\) (dư \(500\))

Vậy Mai mua được nhiều nhất \(7\) cây bút loại \(I\) và \(7\) cây bút loại \(II.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

 • Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

 • Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

 • Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

 • Bài 73 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 73 trang 14 sách bài tập toán 6. Bác Tâm từ Mát – xcơ – va về đến Hà Nội lúc giờ ngày 10/5 (theo giờ Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng...

Quảng cáo
close