Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách: 

\(a)\) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: \(28.25\)

\(b)\) Nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: \(600 :25\)

\(c)\) Áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c \) (trường hợp chia hết): \(72 : 6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các thừa số. 

- Từ đó, xét xem thêm bớt số tự nhiên nào, tách thừa số như thế nào cho hợp lí để có thể tính toán nhanh.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \( 28.25 = ( 28:4 ).(25.4)\)\( = 7.100 = 700\)

\(b)\) \(600 : 25 = (600.4) : (25.4)\)\( = 2400 : 100 = 24\)

\(c)\) \(72 : 6 = ( 60+12) : 6 \)\(= 60 : 6 + 12 : 6 \)\(= 10 + 2 = 12\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài