Bài 67 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách: a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số : 28.25...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách: 

\(a)\) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: \(28.25\)

\(b)\) Nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: \(600 :25\)

\(c)\) Áp dụng tính chất \((a + b) : c = a : c + b : c \) (trường hợp chia hết): \(72 : 6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các thừa số. 

- Từ đó, xét xem thêm bớt số tự nhiên nào, tách thừa số như thế nào cho hợp lí để có thể tính toán nhanh.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \( 28.25 = ( 28:4 ).(25.4)\)\( = 7.100 = 700\)

\(b)\) \(600 : 25 = (600.4) : (25.4)\)\( = 2400 : 100 = 24\)

\(c)\) \(72 : 6 = ( 60+12) : 6 \)\(= 60 : 6 + 12 : 6 \)\(= 10 + 2 = 12\)

Loigiaihay.com

 • Bài 68 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 68 trang 14 sách bài tập toán 6. Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu: a) Mai chỉ mua bút loại I...

 • Bài 69 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 69 trang 14 sách bài tập toán 6. Một tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

 • Bài 70 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 70 trang 14 SBT toán 6. a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính hãy tìm giá trị của: S – 1538 ; S – 3425...

 • Bài 71 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 71 trang 14 sách bài tập toán 6. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu hơn và lâu hơn mấy giờ, biết rằng: a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ...

 • Bài 72 trang 14 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 72 trang 14 sách bài tập toán 6. Tính hiệu số của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ số 5,3,1,0 (mỗi chữ số viết một lần)

Quảng cáo
close