Bài 65 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 13 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: \(57 + 39\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát, phát hiện các đặc điểm của các số hạng.

- Từ đó, xét xem thêm bớt số tự nhiên nào cho hợp lí để có thể tính toán nhanh.

Lời giải chi tiết

Cách \(1\): \(57 + 39 = ( 57 + 3 ) + ( 39 – 3 )\)\( = 60 + 36 = 96\)

Cách \(2\): \(57 + 39 = ( 57 -1 ) + ( 39 +1 )\)\( = 56 + 40 = 96\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài