Bài 62 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 13 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

\(a)\) \(2436 : x = 12\)                          

\(b)\) \(6 . x - 5 = 613\)

\(c)\) \(12.(x - 1 ) = 0\)                   

\(d)\) \(0 : x  =  0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương 

+) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

+) Muốn tìm một số hạng trong phép nhân, ta lấy tích chia cho số hạng kia.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(2436 : x = 12\)

    \( x = 2436 : 12\)

    \( x = 203\)

Vậy  \( x = 203\)

\(b)\) \(6 . x - 5 = 613\)

    \( 6.x = 613+5 \)

    \( 6.x = 618\)   

    \(  x = 618 : 6\)

    \( x = 103\)

Vậy \( x = 103\)

\(c)\) \(12.(x - 1 ) = 0\)

    \(x - 1 = 0: 12\)

    \(x - 1 = 0 \)

    \(x = 1\)

Vậy \(x = 1\)

\(d)\)  \(0 : x  =  0\)  \( \Rightarrow  x ∈\mathbb N^*\) (vì 0 chia cho một số tự nhiên bất kì khác 0 đều bằng 0)

Tập hợp các giá trị của \(x\) là tập \(\mathbb N^*\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close