Bài 100 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả :

\(\displaystyle T = \left( {1 - {1 \over 3}} \right).\left( {1 - {1 \over 5}} \right).\left( {1 - {1 \over 7}} \right)\)\(\displaystyle .\left( {1 - {1 \over 9}} \right).\left( {1 - {1 \over {11}}} \right)\left( {1 - {1 \over 2}} \right) \)\(\displaystyle .\left( {1 - {1 \over 4}} \right).\left( {1 - {1 \over 6}} \right).\left( {1 - {1 \over 8}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {1 - {1 \over {10}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính kết quả các hiệu trong ngoặc trước.

- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để tính giá trị của \(T.\)

- Áp dụng định nghĩa về số nghịch đảo : 

+ Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1.\)

Nếu phân số \(\dfrac{a}{b}\neq 0\) thì số nghịch đảo của nó là \(\dfrac{b}{a}.\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle T = \left( {1 - {1 \over 3}} \right).\left( {1 - {1 \over 5}} \right).\left( {1 - {1 \over 7}} \right)\)\(\displaystyle .\left( {1 - {1 \over 9}} \right).\left( {1 - {1 \over {11}}} \right)\left( {1 - {1 \over 2}} \right) \)\(\displaystyle .\left( {1 - {1 \over 4}} \right).\left( {1 - {1 \over 6}} \right).\left( {1 - {1 \over 8}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {1 - {1 \over {10}}} \right)\)

\(\displaystyle = {2 \over 3}.{4 \over 5}.{6 \over 7}.{8 \over 9}.{{10} \over {11}}.{1 \over 2}.{3 \over 4}.{5 \over 6}.{7 \over 8}.{9 \over {10}} \) 
\(\displaystyle= \left( {{2 \over 3}.{1 \over 2}} \right).\left( {{4 \over 5}.{3 \over 4}} \right).\left( {{6 \over 7}.{5 \over 6}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{8 \over 9}.{7 \over 8}} \right).{9 \over {10}}.{{10} \over {11}} \) 
\(\displaystyle = {1 \over 3}.{3 \over 5}.{5 \over 7}.{7 \over 9}.{9 \over {10}}.{{10} \over {11}} \)
\(\displaystyle = {1 \over {11}}  \)

\(\displaystyle T = {1 \over {11}}\) có số nghịch đảo là \(11.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 101* trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 101* trang 29 sách bài tập toán 6. Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2.

 • Bài 102* trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 102* trang 29 sách bài tập toán 6. Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

 • Bài 103 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 103 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần ...

 • Bài 104 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 104 trang 29 sách bài tập toán 6. a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? ...

 • Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 105 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close