Bài 102* trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 102* trang 29 sách bài tập toán 6. Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Viết số nghịch đảo của \(-2\) dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1.\)

Lời giải chi tiết

Số nghịch đảo của \(-2\) là \(\displaystyle {1 \over { - 2}}.\)

Ta có thể viết như sau :

\(\displaystyle {1 \over { - 2}} = {{ - 1} \over 2} = {{ - 6} \over {12}} \)\(\displaystyle = {{\left( { - 3} \right) + \left( { - 2} \right) + \left( { - 1} \right)} \over {12}} \)\(\displaystyle = {{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 6} + {{ - 1} \over {12}} \)\(\displaystyle = {1 \over { - 4}} + {1 \over { - 6}} + {1 \over { - 12}}\)

Ta có \(\displaystyle {1 \over { - 4}}\) là nghịch đảo của \(-4\); \(\displaystyle {1 \over { - 6}}\) là nghịch đảo của \(-6\); \(\displaystyle {1 \over { - 12}}\) là nghịch đảo của \(-12.\)

Vậy số nghịch đảo của \(-2\) được viết dưới dạng tổng nghịch đảo của ba số nguyên là \(-4\;;\; -6\;;\; -12.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 103 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 103 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần ...

 • Bài 104 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 104 trang 29 sách bài tập toán 6. a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? ...

 • Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 105 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, ...

 • Bài 106 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 106 trang 30 sách bài tập toán 6. Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút ...

 • Bài 107 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 107 trang 30 sách bài tập toán 6. Viết phân số dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close