Bài 107 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 30 sách bài tập toán 6. Viết phân số dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Quảng cáo

Đề bài

Viết phân số \(\displaystyle {{14} \over {15}}\) dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có \(14 =2.7 = 3.5\), từ đó viết phân số \(\displaystyle {{14} \over {15}}\) dưới dạng tích của hai phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng thương của hai phân số.

Lời giải chi tiết

Sử dụng tính chất phép nhân phân số ta tìm được :

\(\displaystyle {{14} \over {15}} = {2 \over 3}.{7 \over 5} = {2 \over 3}:{5 \over 7}\;;\;\)                    \(\displaystyle {{14} \over {15}} = {7 \over 5}.{2 \over 3} = {7 \over 5}:{3 \over 2} \)
\(\displaystyle {{14} \over {15}} = {2 \over 5}.{7 \over 3} = {2 \over 5}:{3 \over 7}\;;\;\)                      \(\displaystyle {{14} \over {15}} = {7 \over 3}.{2 \over 5} = {7 \over 3}:{5 \over 2}.  \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 12. Phép chia phân số
list
close
Gửi bài Gửi bài