Bài 103 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 29 sách bài tập toán 6. Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần :

\(\displaystyle {3 \over 2}:{9 \over 4}\;;\quad \quad {{48} \over {55}}:{{12} \over {11}}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle{7 \over {10}}:{7 \over 5}\;;\quad \quad {6 \over 7}:{8 \over 7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

                  \(\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c}\), với \(\dfrac{c}{d}\neq 0\)

- Muốn so sánh các phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\displaystyle  {3 \over 2}:{9 \over 4} = {3 \over 2}.{4 \over 9} = {2 \over 3}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle{{48} \over {55}}:{{12} \over {11}} = {{48} \over {55}}.{{11} \over {12}} = {4 \over 5} \)
\(\displaystyle  {7 \over {10}}:{7 \over 5} = {7 \over {10}}.{5 \over 7} = {1 \over 2}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle{6 \over 7}:{8 \over 7} = {6 \over 7}.{7 \over 8} = {3 \over 4} \)

Quy đồng mẫu số các phân số ta được : 

\(\displaystyle  {2 \over 3} = {{40} \over {60}}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle{4 \over 5} = {{48} \over {60}}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle {1 \over 2} = {{30} \over {60}}\;;\quad \quad \)\(\displaystyle{3 \over 4} = {{45} \over {60}} \)

Mà \(\displaystyle {{30} \over {60}} < {{40} \over {60}} < {{45} \over {60}} < {{48} \over {60}}\).

Vậy \(\displaystyle {1 \over 2} < {2 \over 3} < {3 \over 4} < {4 \over 5}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 104 trang 29 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 104 trang 29 sách bài tập toán 6. a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? ...

 • Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 105 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, ...

 • Bài 106 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 106 trang 30 sách bài tập toán 6. Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút ...

 • Bài 107 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 107 trang 30 sách bài tập toán 6. Viết phân số dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

 • Bài 108 trang 30 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 108 trang 30 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close