Bài 98 trang 29 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau:

a) \(0,25\) và \(4;\)                                              b) \(3,4\) và \(4,3; \)    

c) \(2\) và \(0,5;\)                                                d) \(0,7\) và \(7.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tích của hai số đã cho. Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1.\)

Lời giải chi tiết

a) \(0,25.4 = 1.\) Vậy \(0,25\) và \(4\) là hai số nghịch đảo của nhau.

b) \(3,4.4.3 = 14,62 ≠ 1.\) Vậy \(3,4\) và \(4,3\) không phải là hai số nghịch đảo.

c) \(2.0,25 = 1.\) Vậy \(2\) và \(0,5\) là hai số nghịch đảo của nhau.

d) \(0,7.7 = 4,9 ≠ 1.\) Vậy \(0,7\) và \(7\) không phải là hai số nghịch đảo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close