Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Tải về

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Thương 4^6:4^3 bằng...

Quảng cáo

Đề bài

Thương \(4^6:4^3\) bằng:

\((A) 1^3\)              \( (B) 4^3\)                

\((C) 4^2\)                \((D) 4.\)

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(a^m:a^n=a^{m-n}\)\((a \ne 0, m\ge n)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \({4^6}:{4^3} = {4^{6 - 3}} = {4^3}\)

Chọn \((B)\) 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close