Bài 100 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Quảng cáo

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

\(a)\) \({3^{15}}:{3^5}\)

\(b)\) \({4^6}:{4^6}\)

\(c)\) \({9^8}:{3^2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(a^m:a^n=a^{m-n}\)\((a \ne 0, m\ge n)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3^{15}}:{3^5} = {3^{15 - 5}} = {3^{10}}\)

\(b)\) \({4^6}:{4^6} = {4^{6 - 6}} = {4^0}\)            

\(c)\) \({9^8}:{3^2} = {9^8}:9 = {9^{8 - 1}} = {9^7}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close