Bài 102 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(n\), biết rằng:

\(a)\) \({2^n} = 16\)   

\(b)\) \({4^n} = 64\)

\(c)\) \({15^n} = 225\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đưa về hai lũy thừa của cùng một cơ số.

+) Sử dụng tính chất: Với \( a \ne 0; a \ne 1\), nếu \(a^m=a^n\) thì \(m=n\) \((a, m, n \in \mathbb{N})\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(16 = {2^4}\). Suy ra \({2^n} = {2^4}\).

Vậy \(n = 4\)

\(b)\) Ta có \(64 = {4^3}\). Suy ra \({4^n} = {4^3}\).

Vậy \(n = 3\) 

\(c)\) Ta có \(225 = {15^2}\). Suy ra \({15^n} = {15^2}\).

Vậy \(n = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close