Bài 101 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 17 sách bài tập toán 6. a) Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2,3,7,8 b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không?...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số \(2, 3, 7, 8?\)

\(b)\) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không \(?\)

\(3.5.7.9.11 + 3 ;\)                \(2.3.4.5.6 - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên.  

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số tự nhiên. Theo đó, ta có bảng dưới đây

 

Từ kết quả trên, ta thấy số chính phương không thể tận cùng bằng các chữ số \(2, 3, 7, 8.\)

\(b)\) \(3.5.7.9.11 + 3 = 10395 + 3 = 10398\)

Từ kết quả câu a) ta thấy: số chính phương không thể tận cùng bằng các chữ số \(2,3,7,8\)

Số tận cùng của \(10398\) là \(8\) nên tổng trên không phải là số chính phương

\(2.3.4.5.6 - 3 = 720 - 3 = 717\)

Số tận cùng của \(717\) là \(7\) nên hiệu trên không phải là số chính phương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close