Bài 98 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 17 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n ∈ N ta có a^n=1

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(a,\) biết rằng với mọi \(n \in \mathbb{N}\) ta có \(a^n=1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa lũy thừa: \(a^n=\underbrace {a.a.a ... a}_{n \,thừa \,số }\)\( (n\ne 0)\)

Chú ý: \(a^1=a;\)\(a^0=1(a \ne 0)\)

Lời giải chi tiết

+) Nếu \(n \ne 0\) ta có: \(a^n = \underbrace {a.a...a}_{n \,thừa \,số}.\)

Mà \(a^n=1\) suy ra \(a=1\)

+) Nếu \(n = 0\) ta có: \({a^n} = {a^0}=1\) với mọi số tự nhiên \(a \ne 0.\) Do đó \(a \in \mathbb{N^*}\)

Vậy để \(a^n=1\) đúng với mọi \(n \in \mathbb{N}\) thì \(a=1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close