Bài 97 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số \(895\) và \(\overline {abc} \) dưới dạng tổng các lũy thừa của \(10.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết số tự nhiên đã cho thành tổng theo từng hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...).

Chẳng hạn: \(\overline {ab}=a.10+b\)

Chú ý rằng: \(1=10^0\)

Lời giải chi tiết

\(895 = 8.100 + 9.10 + 5.1\)\( = {8.10^2} + {9.10^1} + {5.10^0}\)

\(\overline {abc}  = a.100 + b.10 + c.1\)\( = a{.10^2} + b{.10^1} + c{.10^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close