Bài 96 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 5^6:5^3...

Quảng cáo

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

\(a)\) \({5^6}:{5^3}\)         

\(b)\) \({a^4}:a\)  \((a \ne 0)\)                              

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \(a^m:a^n=a^{m-n}\)\((a \ne 0, m\ge n)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({5^6}:{5^3} = {5^{6 - 3}} = {5^3}\)                             

\(b)\) \({a^4}:a = {a^{4 - 1}} = {a^3}\) \((a \ne 0)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài