Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức B = 4/n - 3 với n là số nguyên . a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? ....

Quảng cáo

Đề bài

Cho biểu thức \(\displaystyle B = {4 \over {n - 3}}\) với \(n\) là số nguyên.

a) Số nguyên \(n\) phải có điều kiện gì để \(B\) là phân số ?

b) Tìm phần số \(B\), biết \(n = 0\,;\; n = 10\,;\;\)\( n = -2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để \(B\) là phân số thì mẫu số phải khác \(0.\)

b) Thay giá trị của \(n\) vào biểu thức \(\displaystyle B = {4 \over {n - 3}}\) rồi tìm phân số \(B.\)

Lời giải chi tiết

                   \(\displaystyle B = {4 \over {n - 3}}\) \((n ∈ Z)\)

a) Để \(B\) là phân số thì \(n -3 \ne 0\) hay \(n \ne 3.\)

b) Với \(n = 0\) ta có phân số : \(\displaystyle B = {4 \over {0 - 3}}= {4 \over { - 3}}.\)

    Với \(n = 10\) ta có phân số : \(\displaystyle B = {4 \over {10 - 3}} = {4 \over 7}.\)

    Với \(n = -2\) ta có phân số : \(\displaystyle B = {4 \over { - 2 - 3}} = {4 \over { - 5}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close