Bài 6 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : a) Mét : 23cm ; 47mm ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là :

a) Mét: \(23cm;\; 47 mm\;;\)

b) Mét vuông: \(7dm^2;\; 101 cm^2.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách chuyển đổi :

+) \(1m=100cm\) hay \(1cm=\dfrac{1}{100}m\;;\)

+) \(1m=1000mm\) hay \(1mm=\dfrac{1}{1000}m\;;\)

+) \(1m^2=100dm^2\) hay \(1dm^2=\dfrac{1}{100}m^2\;;\)

+)  \(1m^2=10000cm^2\) hay \(1cm^2=\dfrac{1}{10000}m^2.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle 23cm = {{23} \over {100}}\) (mét) ;                                  \(\displaystyle 47mm = {{47} \over {1000}}\) (mét) 

b) \(\displaystyle 7d{m^2} = {7 \over {100}}({m^2})\);                                  \(\displaystyle 101c{m^2} = {{101} \over {10000}}\left( {{m^2}} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close