Bài 5 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6. Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần ...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng cả \(2\) số \(x\) và \(y\) để viết thành phân số, mỗi số chỉ viết được một lần \((x, y ∈ Z; x, y ≠0).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Người ta gọi \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b ∈ Z, b ≠ 0\) là một phân số, \(a\) là tử số (tử), \(b\) là mẫu số (mẫu) của phân số.

Lời giải chi tiết

Với \(x ∈ Z; y ∈ Z; x, y ≠ 0\) ta viết được 2 phân số thỏa mãn yêu cầu bài toán là : \(\displaystyle {x \over y};{y \over x}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close