Bài 7 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng : ....

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp \(A\) các số nguyên \(x\), biết rằng: \(\dfrac{{ - 28}}{4} \leqslant x < \dfrac{{ - 21}}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị của \(\dfrac{{ - 28}}{4}\) và \( \dfrac{{ - 21}}{7}\), từ đó tìm được khoảng giá trị của \(x\), sau đó dựa vào điều kiện \(x ∈\mathbb Z\) để tìm \(x.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{{ - 28}}{4} \leqslant x < \dfrac{{ - 21}}{7}\)

\( \Rightarrow  -7 ≤ x  < -3\)

Mà \(x ∈\mathbb Z\) 

\( \Rightarrow \) \(x \in \left\{ { - 7; - 6; - 5; - 4} \right\}\)

Vậy \(A=\left\{ { - 7; - 6; - 5; - 4} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close