Bài 68 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 68 trang 19 sách bài tập toán 6. a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông: 

\(\displaystyle {{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < \square < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

b) Tìm tập hợp các số \(x ∈ Z\), biết rằng :

\(\displaystyle {{ - 5} \over 6} + {8 \over 3} + {{29} \over { - 6}} \le x \le {{ - 1} \over 2} + 2 + {5 \over 2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị hai vế để tìm khoảng giới hạn của \(x\), từ đó tìm được giá trị của \(x.\)

Lời giải chi tiết

a) Gọi số nguyên cần điền vào ô vuông là \(x,\) ta có: 

\(\displaystyle{{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < x < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 8+(-1)} \over 3} < x < {{ - 2+(-5)} \over 7}\) 

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 9} \over 3} < x < {{ - 7} \over 7}\)

\(\Rightarrow -3 < x <-1\)

Mà \(x\) là số nguyên \(\Rightarrow x = -2.\)

Vậy \(\displaystyle{{ - 8} \over 3} + {{ - 1} \over 3} < -2 < {{ - 2} \over 7} + {{ - 5} \over 7}\)

b) \(\displaystyle{{ - 5} \over 6} + {8 \over 3} + {{29} \over { - 6}} \le x \le {{ - 1} \over 2} + 2 + {5 \over 2}\)

\(\Rightarrow \displaystyle{{ - 5} \over 6} + {16 \over 6} + {{-29} \over { 6}} \le x \)\(\displaystyle\le {{ - 1} \over 2} + \dfrac{4}{2} + {5 \over 2}\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{ - 5+16+(-29)} \over 6} \le x \le  \dfrac{-1+4+5}{2}\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{ - 18} \over 6} \le x \le  \dfrac{8}{2}\) 

\(\displaystyle \Rightarrow -3 ≤  x ≤  4\) 

Mà \(x\in \mathbb Z\)

\(\displaystyle \Rightarrow \) \(\displaystyle{{x}} \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài