Bài 73 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 73* trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy so sánh S và 1/2 ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\displaystyle S = {1 \over {11}} + {1 \over {12}} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} \) \(\displaystyle + {1 \over {16}} + {1 \over {17}} + {1 \over {18}} + {1 \over {19}} + {1 \over {20}}\)

Hãy so sánh \(S\) và \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh từng phân số trong tổng \(S\) với phân số \(\displaystyle {1 \over {20}}.\)

Sử dụng: Trong hai phân số dương có cùng tử dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có : \(\displaystyle{1 \over {11}} > {1 \over {20}};{1 \over {12}} > {1 \over {20}};....;{1 \over {19}} > {1 \over {20}};\)

\( \Rightarrow\displaystyle {1 \over {11}} + {1 \over {12}} +...+ {1 \over {20}}  \)\(\displaystyle > {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} \)\(\displaystyle+ {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} + {1 \over {20}} \)

\(\displaystyle \Rightarrow S> {{10} \over {20}} =\dfrac{1}{2}\)

Vậy \(\displaystyle{\rm{S}} > {1 \over 2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close