Bài 70 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 70 trang 20 sách bài tập toán 6. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ, người thứ ba 6 giờ ...

Quảng cáo

Đề bài

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất \(4\) giờ, người thứ hai \(3\) giờ, người thứ ba \(6\) giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được mấy phần công việc ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện các bước sau:

- Tìm số phần công việc mỗi người làm được trong \(1\) giờ: Ta lấy \(1\) chia cho số giờ để mỗi người hoàn thành công việc đó.

- Số phần công việc ba người được trong \(1\) giờ = số phần công việc người thứ nhất làm được trong \(1\) giờ + số phần công việc người thứ hai làm được trong \(1\) giờ + số phần công việc người thứ ba làm được trong \(1\) giờ.

Lời giải chi tiết

Trong \(1\) giờ người thứ nhất làm được số phần công việc là :

 \(\displaystyle1:4 = {1 \over 4}\) (công việc)

Trong \(1\) giờ người thứ hai làm được số phần công việc là :

\(\displaystyle1:3 = {1 \over 3}\) (công việc)

Trong \(1\) giờ người thứ ba làm được số phần công việc là :

\(\displaystyle1:6 = {1 \over 6}\) (công việc)

 Trong \(1\) giờ cả ba người làm được số phần công việc là :

\(\displaystyle{1 \over 4} + {1 \over 3} + {1 \over 6}  ={3 \over 12} + {4 \over 12} + {2 \over 12}\)\( \displaystyle  = {3+4+2 \over {12}}= {9 \over {12}} = {3 \over 4}\) (công việc)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close