Bài 72 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 72 trang 20 sách bài tập toán 6. Phân số -8/15 có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Phân số \(\displaystyle{{ - 8} \over {15}}\) có thể viết được dưới dạng tổng của \(3\) phân số có tử bằng \(-1\) và mẫu khác nhau.

Chẳng hạn : \(\displaystyle{{ - 8} \over {15}} = {{ - 16} \over {30}} = {{\left( { - 10} \right) + \left( { - 5} \right) + \left( { - 1} \right)} \over {30}}\)\(\displaystyle = {{ - 1} \over 3} + {{ - 1} \over 6} + {{ - 1} \over {30}}\)

Em có thể tìm được một cách viết khác hay không ?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết \(\displaystyle{{ - 8} \over {15}}\) thành phân số có mẫu số là \(60\) rồi phân tích phân số đó thành tổng của \(3\) phân số có tử bằng \(-1\) và mẫu khác nhau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle{{ - 8} \over {15}} = {{ - 32} \over {60}} = {{ - 15 + ( -12) + ( - 5)} \over {60}} \)

\(\displaystyle= {{ - 15} \over {60}} + {{ - 12} \over {60}} + {{ - 5} \over {60}}\)\(\displaystyle = {{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 5} + {{ - 1} \over {12}}.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close