Bài 69 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 69 trang 19 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy vào 1 bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể ấy trong 5 giờ ...

Quảng cáo

Đề bài

Vòi nước \(A\) chảy vào \(1\) bể không có nước trong \(4\) giờ thì đầy. Vòi nước \(B\) chảy đầy bể ấy trong \(5\) giờ. Hỏi:

a) Trong \(1\) giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể ?

b) Trong \(1\) giờ, cả hai vòi chảy thì được lượng nước bằng mấy phần bể ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện các bước sau: 

- Tìm số phần bể mỗi vòi chảy được trong \(1\) giờ ta lấy \(1\) chia cho số giờ để vòi chảy đầy để.

- Số phần bể hai vòi chảy được trong \(1\) giờ = số phần bể vòi thứ nhất chảy được trong \(1\) giờ + số phần bể vòi thứ hai chảy được trong \(1\) giờ.

Lời giải chi tiết

a) Trong \(1\) giờ vòi \(A\) chảy được số phần bể là :

\(\displaystyle1:4 = {1 \over 4}\) (bể)

Trong \(1\) giờ vòi \(B\) chảy được số phần bể là :

\(\displaystyle1:5 = {1 \over 5}\) (bể)

b) Trong \(1\) giờ cả hai vòi chảy được số phần bể là :

\(\displaystyle{1 \over 4} + {1 \over 5} ={5 \over 20} + {4 \over 20}= {9 \over {20}}\) (bể)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close