Bài 71 trang 20 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 71 trang 20 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh: 

\(\displaystyle{\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}};\)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {4 \over { - 9}} + {7 \over {15}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các phân số có cùng mẫu lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}} \)

\(\displaystyle = \left( {{5 \over {13}} + {8 \over {13}}} \right) + \left( {{{ - 20} \over {41}} + {{ - 21} \over {41}}} \right) \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{5+8} \over {13}} + {{ (- 20)+(-21)} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle =  {{13} \over {13}} + {{ -41} \over {41}}  \)\(\displaystyle + {{ - 5} \over 7} \)
\(\displaystyle = 1 + \left( { - 1} \right) + {{ - 5} \over 7} =0+ {{ - 5} \over 7}= {{ - 5} \over 7} \)

\(\displaystyle B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {-4 \over { 9}} + {7 \over {15}} \)

\(\displaystyle= \left( {{{ - 5} \over 9} + {{ - 4} \over 9}} \right) + \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ (- 5)+(-4) } \over 9} + {{8 +7}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)

\(\displaystyle=  {{ -9 } \over 9} + {{15}\over {15}}  \)\(\displaystyle+ {{ - 2} \over {11}} \)
\(\displaystyle = - 1 + 1 + {{ - 2} \over {11}} =0+{{ - 2} \over {11}}= {{ - 2} \over {11}}  \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài