Bài 67 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 67 trang 19 sách bài tập toán 6. Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được ...

Quảng cáo

Đề bài

Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính \(2,5cm\) thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được :

 

a) \(\displaystyle{1 \over 2}\) hình tròn;

b) \(\displaystyle{2 \over 3}\) hình tròn ;

c) \(\displaystyle{2 \over 9};{5 \over 6};{5 \over 9}\) hình tròn ;

d) \(\displaystyle{7 \over {18}};{{17} \over {18}};{{18} \over {18}}\) hình tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các phần sao cho tổng của chúng bằng phân số cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{\rm{}}{1 \over 2} = {9 \over {18}}= {3 \over {18}} + {6 \over {18}} \)\(= \displaystyle {1 \over 18} + {8 \over {18}}\)

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{3 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{6 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{1 \over 2}\) hình tròn.

Hoặc ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{8 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{1 \over 2}\) hình tròn.

b) \(\displaystyle{2 \over 3} = {{12} \over {18}}= {3 \over {18}} + {1 \over {18}} + {8 \over {18}} \)

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{3 \over {18}}\), miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{8 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{2 \over 3}\) hình tròn.

c) Tương tự: \(\displaystyle{2 \over 9} ={4 \over 18}= {1 \over {18}} + {3 \over {18}}\)

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{3 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{2 \over 9}\) hình tròn.

\(\displaystyle\eqalign{
& {5 \over 6} ={15 \over 18}= {1 \over {18}} + {6 \over {18}} + {8 \over {18}} \cr 
& {5 \over 9} ={10 \over 18}= {1 \over {18}} + {3 \over {18}} + {6 \over {18}} \cr} \)

Nên ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\), miếng bìa chiếm \(\displaystyle{6 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{8 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{5 \over 6}\) hình tròn.

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{3 \over {18}}\), miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{6 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{5 \over 9}\) hình tròn.

\(\displaystyle\eqalign{
& {\rm{d}}){7 \over {18}} = {1 \over {18}} + {6 \over {18}};\cr &{{17} \over {18}} = {3 \over {18}} + {6 \over {18}} + {8 \over {18}} \cr 
& {{18} \over {18}} = {1 \over {18}} + {3 \over {18}} + {6 \over {18}} + {8 \over {18}} .\cr} \)

Nên:

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{1 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{6 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{7 \over 18}\) hình tròn.

Ta ghép miếng bìa chiếm \(\displaystyle{3 \over {18}}\), miếng bìa chiếm \(\displaystyle{6 \over {18}}\) và miếng bìa chiếm \(\displaystyle{8 \over {18}}\) ta được \(\displaystyle{17 \over 18}\) hình tròn.

Ghép tất cả các miếng lại với nhau để được \(\displaystyle{18 \over 18}\) hình tròn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close