Bài 66 trang 19 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 66 trang 19 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh: 

\(\displaystyle{1 \over 2} + {{ - 1} \over 3} + {1 \over 4} + {{ - 1} \over 5} + {1 \over 6} + {{ - 1} \over 7} + {1 \over 8} \)\(\displaystyle + {1 \over 7}+ {{ - 1} \over 6} + {1 \over 5} + {{ - 1} \over 4} + {1 \over 3} + {{ - 1} \over 2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm hai phân số đối nhau lại thành một tổng.

Lưu ý rằng tổng của hai phân số đối nhau thì bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle{1 \over 2} + {{ - 1} \over 3} + {1 \over 4} + {{ - 1} \over 5} + {1 \over 6} + {{ - 1} \over 7} + {1 \over 8} \)\(\displaystyle + {1 \over 7}+ {{ - 1} \over 6} + {1 \over 5} + {{ - 1} \over 4} + {1 \over 3} + {{ - 1} \over 2}\)

\(\displaystyle = \left( {{1 \over 2} + {{ - 1} \over 2}} \right) + \left( {{{ - 1} \over 3} + {1 \over 3}} \right) \)\(\displaystyle + \left( {{1 \over 4} + {{ - 1} \over 4}} \right) + \left( {{{ - 1} \over 5} + {1 \over 5}} \right) \)\(\displaystyle+ \left( {{1 \over 6} + {{ - 1} \over 6}} \right) + \left( {{1 \over 7} + {{ - 1} \over 7}} \right) + {1 \over 8}\) 

\(\displaystyle = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + {1 \over 8} = {1 \over 8}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 67 trang 19 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 67 trang 19 sách bài tập toán 6. Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để được ...

 • Bài 68 trang 19 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 68 trang 19 sách bài tập toán 6. a) Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông ...

 • Bài 69 trang 19 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 69 trang 19 sách bài tập toán 6. Vòi nước A chảy vào 1 bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể ấy trong 5 giờ ...

 • Bài 70 trang 20 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 70 trang 20 sách bài tập toán 6. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ, người thứ ba 6 giờ ...

 • Bài 71 trang 20 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 71 trang 20 sách bài tập toán 6. Tính nhanh ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close