Bài 47 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập toán 6. Khi so sánh hai phân số 3/7 và 2/5, hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là 3/7 lớn hơn 2/5 nhưng mỗi người giải thích một khác ...

Quảng cáo

Đề bài

Khi so sánh hai phân số \(\displaystyle{3 \over 7}\) và \(\displaystyle{2 \over 5}\), hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả là \(\displaystyle{3 \over 7}\) lớn hơn \(\displaystyle{2 \over 5}\) nhưng mỗi người giải thích một khác. Liên cho rằng: "Khi quy đồng mẫu thì \(\displaystyle{3 \over 7} = {{15} \over {35}}\) và \(\displaystyle{2 \over 5} = {{14} \over {35}}\) mà \(\displaystyle{{15} \over {35}}\) lớn hơn \(\displaystyle{{14} \over {35}}\) nên \(\displaystyle{3 \over 7}\) lớn hơn \(\displaystyle{2 \over 5}.\)"

Còn Oanh lại giải thích: "\(\displaystyle{3 \over 7}\) lớn hơn \(\displaystyle{2 \over 5}\) vì \(3\) lớn \(2\) và \(7\) lớn hơn \(5".\)

Theo em, bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách so sánh hai phân số cùng mẫu số đã học.

Lời giải chi tiết

Bạn Liên giải thích đúng theo cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số đã học, còn bạn Oanh giải thích sai.

Ví dụ cho thấy bạn Oanh sai:

Xét hai phân số \(\displaystyle{5 \over {12}}\) và \(\displaystyle{1 \over 2}\) có: \(5 > 1\;;\;\; 12 > 2.\)

Nhưng ta lại có \(\displaystyle{1 \over 2}={6 \over {12}}\) và  \(\displaystyle{5 \over {12}} < {6 \over {12}}\)

Do đó \(\displaystyle{5 \over {12}} < {1 \over 2}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài