Bài 44 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 13 sách bài tập toán 6. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau :

\(\displaystyle{{3.4 + 3.7} \over {6.5 + 9}}\) và \(\displaystyle{{6.9 - 2.17} \over {63.3 - 119}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện như sau:

- Phân tích tử số và mẫu số thành tích của các thừa số, sau đó lần lượt chia tử số và mẫu số cho các thừa số chung.

- Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số :

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : 

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

+ Rút gọn phân số: 

\(\displaystyle{{3.4 + 3.7} \over {6.5 + 9}} = {{3.(4 + 7)} \over {3.(2.5 + 3)}} = {{4 + 7} \over {2.5 + 3}} \)\(\displaystyle= {{11} \over {13}}\) 

\(\displaystyle{{6.9 - 2.17} \over {63.3 - 119}} ={{2.3.9 - 2.17} \over {7.9.3 - 7.17}}\)\(\displaystyle = {{2.(3.9 - 17)} \over {7.(9.3 - 17)}} = {2 \over 7}\) 

+ Tìm mẫu chung: 

\(BCNN (13; 7)= 13.7 =91.\)

+ Quy đồng mẫu số các phân số ta có :

\(\displaystyle{{11} \over {13}} = {{11.7} \over {13.7}} = {{77} \over {91}}\;;\;\)

\(\displaystyle{2 \over 7} = {{2.13} \over {7.13}} = {{26} \over {91}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài