Bài 45 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 45 trang 13 sách bài tập toán 6. So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét ...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét:

a) \(\displaystyle{{12} \over {23}}\) và \(\displaystyle{{1212} \over {2323}}\)

b) \(\displaystyle{{ - 3434} \over {4141}}\) và \(\displaystyle{{ - 34} \over {41}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác \(1\) và \(-1\)) của chúng.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{\rm{}}{{1212} \over {2323}} = {{1212:101} \over {2323:101}} = {{12} \over {23}}.\) 

    Vậy \(\displaystyle{{12} \over {23}} = {{1212} \over {2323}}.\)

b) \(\displaystyle{{ - 3434} \over {4141}} = {{ - 3434:101} \over {4141:101}} = {{ - 34} \over {41}}.\) 

    Vậy \(\displaystyle{{ - 3434} \over {4141}} = {{ - 34} \over {41}}.\)

Tất cả các phân số có dạng \(\displaystyle{{\overline {ab} } \over {\overline {c{{d}}} }}\) và \(\displaystyle{{\overline {abab} } \over {\overline {c{{dcd}}} }}\) bằng nhau vì \(\displaystyle{{\overline {ab} } \over {\overline {c{{d}}} }} = {{\overline {ab} .101} \over {\overline {c{{d}}} .101}} = {{\overline {abab} } \over {\overline {c{{dcd}}} }}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài