Bài 43 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 43 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12 ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là \(12:\)

\(\displaystyle 1\;;\,\,\,\; - 5\;;\;\,\,\,{{ - 3} \over 4}\;;\;\,\,\,\,0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số đã cho dưới dạng phân số có mẫu số là \(1\), sau đó quy đồng mẫu số các phân số đó với mẫu số chung là \(12.\)

Lời giải chi tiết

\(1 = \dfrac{1}{1} = \dfrac{{1.12}}{{1.12}} = \dfrac{{12}}{{12}};\)

\(- 5 = \dfrac{{ - 5}}{1} = \dfrac{{ - 5.12}}{{1.12}} = \dfrac{{ - 60}}{{12}};\)

\(\dfrac{{ - 3}}{4} = \dfrac{{ - 3.3}}{{4.3}} = \dfrac{{ - 9}}{{12}};\)

\(0 = \dfrac{0}{{12}}.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài