Bài 42 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 42 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu là 36 ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu là \(36 :\)

$${{ - 1} \over 3};{2 \over 3};{{ - 1} \over { - 2}};{6 \over { - 24}};{{ - 3} \over 4};{{10} \over {60}};{{ - 5} \over 6}$$

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện các bước sau:

- Rút gọn các phân số (nếu chưa tối giản).

- Tìm thừa số phụ bằng cách lấy 36 chia cho từng mẫu.

- Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle{{ - 1} \over 3} = {{ - 1.12} \over {3.12}} = {{ - 12} \over {36}}\;;\)

\(\displaystyle{2 \over 3} = {{2.12} \over {3.12}} = {{24} \over {36}};\)

\(\displaystyle{{ - 1} \over { - 2}} = {{ - 1.( - 18)} \over { - 2.( - 18)}} = {{18} \over {36}};\)

\(\displaystyle{6 \over { - 24}} = {1 \over { - 4}} = {{1.( - 9)} \over { - 4.( - 9)}} = {{ - 9} \over {36}};\)

\(\displaystyle{{ - 3} \over 4} = {{ - 3.9} \over {4.9}} = {{ - 27} \over {36}}\;;\)

\(\displaystyle{{10} \over {60}} = {1 \over 6} = {{1.6} \over {6.6}} = {6 \over {36}};\) 

\(\displaystyle{{ - 5} \over 6} = {{ - 5.6} \over {6.6}} = {{ - 30} \over {36}}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài