Bài 41 trang 12 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 12 sách bài tập toán 6. Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau :

a) \(\displaystyle{1 \over 5}\) và \(\displaystyle{-2 \over 7};\)                                              b) \(\displaystyle{2 \over 5};{3 \over {25}};{{ - 1} \over 3};\) 

c) \(\displaystyle{5 \over {12}};{{ - 3} \over 8};{{ - 2} \over 3};{7 \over {24}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle{1 \over 5}\) và \(\displaystyle{-2 \over 7}\).

\(BCNN (5; 7) = 5.7 = 35.\)

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số đó là \(35.\)

b) \(\displaystyle{2 \over 5};{3 \over {25}};{{ - 1} \over 3};\).

Ta có : \(5 =5 ; 25 = 5^2 ; 3 = 3\)

\(BCNN (5; 25; 3)= 5^2.3= 75.\)

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số đó là \(75.\)

c) \(\displaystyle{5 \over {12}};{{ - 3} \over 8};{{ - 2} \over 3};{7 \over {24}}\).

Ta có : \(24\; ⋮\; 12\;;\; 24 \;⋮\; 8\;;\; 24\; ⋮\; 3.\)

Vậy mẫu chung của bốn phân số đó là \(24.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài