Bài 4 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số : a) (-3) : 5 ; b) (-2) : (-7) ; ....

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số :

a) \(\displaystyle (-3) : 5\)                                                  b) \(\displaystyle (-2) : (-7)\)

c) \(\displaystyle 2 : (-11)\)                                                d) \(\displaystyle x\) chia cho \(\displaystyle 5\; (x ∈ Z)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương của phép chia có thể viết dưới dạng phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Lưu ý : mẫu số luôn phải khác \(0.\) 

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle \left( { - 3} \right):5{\rm{ }} = {{ - 3} \over 5}\)

b) \(\displaystyle \left( { - 2} \right):\left( { - 7} \right) = {{ - 2} \over { - 7}}\)

c) \(\displaystyle 2:\left( { - 11} \right) = {2 \over { - 11}}\)

d) \(x\) chia cho \(5 \;(x ∈ Z)\) là \(\displaystyle {x \over 5}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close